Ordinace Vyškov

Požadavkem investora bylo navrhnout ordinaci spojující ergonomické, funkční a hygienické požadavky. Jako první bylo nutné určit polohu křesla a od něj se dále odvíjela celá podoba ordinace. Speciální podlaha určená pro lékařské účely je hygienická a antistatická. Stejně jako materiály použité na nábytku a obkladu stěny.

Rozpočet: neuveden